THỜI GIAN TRONG NĂM HỌC

Những năm đầu thời gian khai giảng và kết thúc của năm học theo khung thời gian của Bộ Giáo dục Việt Nam,lịch học năm 2017-2018 là 11 tháng/năm và được chia làm 02 học kỳ, cụ thể:

Học kỳ 1: 5,5 tháng (từ 15/7/2017 đến 31/12/2017).

Học kỳ 2: 5,5 tháng (từ 01/01/2018 đến 15/6/2018).

Những năm sau chuyển dần thời gian khai giảng và kết thúc năm học theo khung thời gian

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

1. Phí tuyển sinh (không hoàn lại)

500.000 VNĐ nộp cùng với đơn xin nhập học.

 

2. Phí đăng ký nhập học (không hoàn lại)

2500.000 VNĐ cho suốt thời gian học ở trường nộp sau khi nhận được Thư mời nhập học.  Hoàn tất việc đóng phí đăng ký nhập học, học sinh mới chính thức được chấp nhận vào trường